26–27 marca 2019 r. w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie odbyły się kursy podwyższenia kwalifikacji.

Wykładowcy z Moskiewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego przeprowadzili cykl wykładów w ramach programu „Współczesne tendencje w metodyce nauczania języka rosyjskiego i literatury”. 

Пост-релиз Ольштын III 2019

Otwarcie „Instytut Puszkina”

7 grudnia 2017 r. na bazie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum partnerskiej sieci „Instytut Puszkina”.

Głównym zadaniem Instytutu pozostaje rozwój wszechstronnych i kulturalnych stosunków między Polską i Rosją, popularyzacja i upowszechnienie rosyjskiej kultury i języka za pośrednictwem różnorodnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych.

Powstanie Centrum otwiera szerokie możliwości testowania studentów w zakresie języka rosyjskiego, organizacji olimpiad i innych intelektualnych konkursów języka rosyjskiego, literatury i kultury, przeprowadzania kursów podwyższania kwalifikacji wykładowców języka rosyjskiego, mieszkających i pracujących w Polsce, organizacji naukowo-metodycznych konferencji w zakresie nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

Plik do pobrania

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ