O nas

This post is also available in: Русский (rosyjski)

Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury „Instytut Puszkina” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest członkiem rzeczywistym sieci partnerskiej „Instytut Puszkina” od 16 października 2017 r.

„Instytut Puszkina” UWM powstał przy organizacyjnym i metodycznym wsparciu Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury „Instytut Puszkina” Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego, będącego uczestnikiem sieci partnerskiej o tej samej nazwie oraz zasobów doskonalenia nauczania i uczenia się języka rosyjskiego i kultury, podwyższenia kwalifikacji wykładowców języka rosyjskiego, certyfikacyjnego testowania poziomu znajomości języka rosyjskiego jako obcego (ТРКИ).

Centrum zostało utworzone przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki FR. Porozumienie o otwarciu Centrum zostało podpisane przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. R. Góreckiego oraz Rektora Piatigorskiego Uniwersytetu Pedagogicznego prof. A. Gorbunowa.

 

Linki do publikacji o otwarciu Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury

 

Centrum powstało w celu prowadzenia działalności oświatowej i edukacyjnej.

Zasadnicza działalność „Instytutu Puszkina” UWM:

  • podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych;
  • przeprowadzanie konkursów znajomości języka rosyjskiego, literatury i kultury;
  • stworzenie warunków do nauki języka, w tym z wykorzystaniem dostępu do zasobów edukacyjnych i metodycznych oraz programów portalu internetowego „Образование на русском” udostępnianego uczestnikom sieci partnerskiej.

„Instytut Puszkina” znajduje w akademickim kampusie Kortowo. Siedziba Instytutu mieści się w budynku Wydziału Humanistycznego Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.