Strona główna

This post is also available in: Русский (rosyjski)

 

7 grudnia 2017 r. na bazie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury „Instytut Puszkina”, utworzonego we współpracy z Piatigorskim Uniwersytetem Państwowym, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Oświaty i Nauki Federacji Rosyjskiej.

Udział w ceremonii otwarcia, poza kierownictwem, wykładowcami i studentami UWM, wzięli Rektor Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego prof. A.P. Gorbunow, Kierownik Biura Stosunków Międzynarodowych i Programów Edukacyjnych prof. W.J. Miszyn, Dziekan Wydziału Piśmiennictwa i Kształcenia Pedagogicznego, Dyrektor Centrum „Instytut Puszkina” PUP, doc. I.B. Fiedotowa.

W ramach programu uroczystości zorganizowanej z okazji otwarcia Centrum miały miejsce prezentacje PUP, działalności Centrum „Instytut Puszkina” PUP, przygotowany przez studentów występ „A.S. Puszkina w wierszach i piosence”, otwarcie wystawy fotograficznej „Mgnienia Rosji”. Doc. I.B. Fiedotowa przedstawiła prezentacje „Rosyjscy pisarze XIX – początku XX w. i Kaukaz (A.S. Puszkin, M.J. Lermontow, L.N. Tołstoj)” oraz „Symbole rosyjskiej kultury”.

Głównym zadaniem Instytutu pozostaje rozwój wszechstronnych i kulturalnych stosunków między Polską i Rosją, popularyzacja i upowszechnienie rosyjskiej kultury i języka za pośrednictwem różnorodnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych.

Powstanie Centrum otwiera szerokie możliwości testowania studentów w zakresie języka rosyjskiego, organizacji olimpiad i innych intelektualnych konkursów języka rosyjskiego, literatury i kultury, przeprowadzania kursów podwyższania kwalifikacji wykładowców języka rosyjskiego, mieszkających i pracujących w Polsce, organizacji naukowo-metodycznych konferencji w zakresie nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

 

O nas

This post is also available in: Русский (rosyjski)

Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury „Instytut Puszkina” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest członkiem rzeczywistym sieci partnerskiej „Instytut Puszkina” od 16 października 2017 r.

„Instytut Puszkina” UWM powstał przy organizacyjnym i metodycznym wsparciu Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury „Instytut Puszkina” Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego, będącego uczestnikiem sieci partnerskiej o tej samej nazwie oraz zasobów doskonalenia nauczania i uczenia się języka rosyjskiego i kultury, podwyższenia kwalifikacji wykładowców języka rosyjskiego, certyfikacyjnego testowania poziomu znajomości języka rosyjskiego jako obcego (ТРКИ).

Centrum zostało utworzone przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki FR. Porozumienie o otwarciu Centrum zostało podpisane przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. R. Góreckiego oraz Rektora Piatigorskiego Uniwersytetu Pedagogicznego prof. A. Gorbunowa.

 

Linki do publikacji o otwarciu Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury

 

Centrum powstało w celu prowadzenia działalności oświatowej i edukacyjnej.

Zasadnicza działalność „Instytutu Puszkina” UWM:

  • podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych;
  • przeprowadzanie konkursów znajomości języka rosyjskiego, literatury i kultury;
  • stworzenie warunków do nauki języka, w tym z wykorzystaniem dostępu do zasobów edukacyjnych i metodycznych oraz programów portalu internetowego „Образование на русском” udostępnianego uczestnikom sieci partnerskiej.

„Instytut Puszkina” znajduje w akademickim kampusie Kortowo. Siedziba Instytutu mieści się w budynku Wydziału Humanistycznego Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Sieć partnerska „Instytut Puszkina”

This post is also available in: Русский (rosyjski)

„Instytut Puszkina” w Olsztynie istnieje od października 2017 r. Utworzenie centrum sieci partnerskiej otwiera szerokie możliwości do realizacji wspólnie z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie projektów w zakresie studiowania i testowania języka rosyjskiego, w tym za pośrednictwem „Образование на русском” przy metodycznym i technicznym wsparciu ze strony partnerów rosyjskich.